عشقه

حكايت من ؛ حكايت كسي است كه عاشق دريا بود ، اما قايق نداشت …
دلباختۀ سفر بود ؛ همسفر نداشت …
حكايت كسي است كه زجر كشيد ، اما ضجه نزد …
زخم داشت و نناليد…
گريه كرد ؛ اما اشك نريخت …
حكايت من ؛ حكايت داستان عشقي ست كه فرهادش!


:: ادامه مطلب | حكايت من |
+ بازدید : | ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ | ۰۸:۱۹:۴۸ | love | نظرات (0)


::: آخرين مطالب ارسالی ...
::: حكايت من

۱